Contact

Perkament

Perkament in moderne toepassing

 

Perkament wordt gemaakt in een intensief proces van de huid van dieren. Perkament maken is (i.t.t. leerlooien) een uiterst milieuvriendelijk proces! Water, huiden en kalk zijn de ingrediënten, verder niets. Nog slechts een enkeling in Nederland kent de fijne kneepjes van het ambacht

Een schaap slachten, de huid in kalkwater leggen, ontharen en uitspoelen, op een raam opspannen, met mes ontdoen van vliezen, vet en haarresten, met krijt insmeren met behulp van puimsteen.

De huid laten drogen, iedere dag een paar keer bijspannen, verder schoonschrapen en schoonschuren. Eenmaal droog nogmaals schuren met puimsteen en krijt.

In het project: “Van zeldzaam schaap naar waardevol perkament” wordt het oude ambacht nieuw leven ingeblazen. En, door gebruik te maken van de huiden van zeldzame inheemse heideschapen, krijgen deze natuurbegrazers een extra economische waarde!

Zie voor meer informatie over het project www.kartuizerklooster.nl

Perkament maken is een wekenlang durend proces. In de Schaapskooi Schijndel maakten studenten van Design Academy Eindhoven in 2012 hun eindpresentatie over verschillende fases van het vervaardigen van perkament in een workshop van Henk de Groot, één van de weinige perkamentmakers die Nederland nog telt. De huiden van Kempische Heideschapen werden hiervoor gebruikt.

De eerste bijeenkomst, met aansluitend een expositie over de resultaten van het werk van de studenten van de Design Academy. Iedereen die enig belang had bij zeldzame schapen, de productie en het gebruik van perkament werd in de gelegenheid gesteld om met de verschillende fasen van de productontwikkeling kennis te maken. De bedoeling was om de nog bestaande kennis over het maken van perkament te verspreiden, maar ook om partijen bij elkaar te brengen en te inspireren.

Het was zeker aan de studenten van de afdeling Man and Identity toevertrouwd nieuwe, onorthodoxe bewerkingen en toepassingen te bedenken van/voor dit traditionele ambachtelijke materiaal. Met inkt injecteren, laseren, in kunststof gieten, in de blender tot perkament-maché verwerken, in vorm persen, afwerken met koperplaat, afbiezen met haakwerk. Nieuwe perkamenten producten ontstonden zoals brillen, bestek en scheidingswanden.