Contact

Educatie

De Schaapskooi Schijndel biedt de volgende onderwijsprogramma’s aan voor basis-, voortgezet-, hoger- en beroepsonderwijs:

  • Leskisten voor onderwijs;
  • Demonstraties schapendrijven en uitleg over het schapenbeheer;
  • Bezoek aan de herder tijdens zijn werk;
  • Bezoek aan de Schaapskooi in de lammetjestijd;
  • Wandelingen met NMC-gidsen in Wijboschbroek of Smaldonk;
  • Rondleiding op de Schaapskooi;
  • Wandeling aan de hand van Cor’s pad;
  • Werken met wol; spinnen, vilten en breien.

Sommige programma’s richten zich speciaal op groepen uit het onderwijs. Andere kunnen op allerlei niveau’s gegeven worden en kunnen een onderdeel van een arrangement.

Van alle programma’s verschijnt binnenkort een uitgebreide documentatie die u kunt downloaden. Meer informatie en reserveringen via info@schaapskooischijndel.nl of telefoonnummer 073 – 54 96 912.

 

Basisonderwijs

De begeleiders halen bij binnenkomst aan de balie de opdrachten op voor de leerlingen. Deze kunnen met eigen begeleiding van leerkrachten en ouders op een leuke en leerzame manier volbracht worden. De dag begint in de hooiberg of buiten bij de infoverzamelplaats. De dag eindigt ook op dezelfde plaats met een aardige afsluiting en een drankje. Sommige leskisten vragen voorbereiding op school.

Groep 3 en 4

Maarten´s speurpad
Het speurpad brengt de kinderen in contact met de Schaapskooi, de bewoners en de omgeving. Kerndoel is om zoveel mogelijk te leren zien en ook te krijgen voor verschillen. Het pad is bedoeld voor groep 3 t/m 4. In groepjes van 4-5 maken de kinderen onder begeleiding van een ouder/leerkracht een wandeling. Aan de hand van een puzzelopdracht met vragen gaat ieder op pad. Vergeet de hulptas niet mee te nemen. Ieder groepje begint op een ander punt.

Groep 5 en 6
Cor’s herderspad
Cor’s herderspad voor groep 5 en 6 is een wat pittigere vragentocht die de kinderen dwingt om via het stellen van vragen antwoorden te vinden. Vooral de herder, de hond en de kudde staan centraal.
Tijdens de wandeling kom je de herder tegen die aan het werk is met zijn hond. Deze live-presentatie maakt het extra boeiend.  Eigenlijk heb je op het herderspad veel geleerd over het werk met de schaapskudde. In de hooiberg sluiten we de wandeling samen af met het nakijken van de antwoorden.Daar hoort een glaasje fris bij. In lammetjestijd is alles nog interessanter want dan kun je ook even meehelpen, bijvoorbeeld met de fles geven of de hokken met stro vullen. Bij sommige vragen is hulp nodig van de begeleider of de herder.
Voor dit pad is een leskist voor gebruik op school in voorbereiding. Het pad zelf vraagt geen voorbereiding. De begeleiders worden kort op de hoogte gebracht bij aankomst. De duur is 75 minuten voor de wandeling en de afronding in de hooiberg.

Groep 7 en 8
Werken met de herder
Alle aspecten van schapen drijven komen aan bod, zoals de eigenschappen van Border Collie, wijze van trainen en opvoeden van honden, eigenschappen van de schapen, kenmerken van hoeden, wedstrijdparcours, info over de schaapskooi en schaapskudde, geschiedenis van schapen drijven, commando’s; tijdens de demonstratie worden de bezoekers betrokken bij het schapen drijven, zelf commando’s geven.

Neem voor meer informatie contact op via info@schaapskooischijndel.nl

 

Voortgezet onderwijs

De begeleiders halen aan de balie de leskist/tas op voor de leerlingen. Een vrijwilliger van de Schaapskooi houdt een inleiding. De dag begint in het bezoekerscentrum of buiten bij de infoverzamelplaats. De dag eindigt ook op dezelfde plaats en eindigt met een aardige afsluiting met een drankje. De leskist sluit aan bij het programma over soorten en rassen. Een voorbereiding op school is geen voorwaarde. De leskist voor voortgezet onderwijs kan in samenwerking met de docent aangepast worden.

Onderwerpen:
klas 1 en 2: werken met de herder
klas 4 en 5: gedrag
klas 4 en 5: monitoring van effecten van begrazing
klas 5 en 6: profielwerkstuk groei

Demonstraties schapen drijven en uitleg over schapen/schapenbeheer voor alle niveau’s.
Alle aspecten van schapen drijven komen aan bod, zoals de eigenschappen van de Border Collie, de wijze van trainen en opvoeden van honden, de eigenschappen van schapen, kenmerken van hoeden, wedstrijdparcours, info over schaapskooi en schaapskudde, geschiedenis van schapen drijven, commando’s; tijdens de demonstratie worden de bezoekers betrokken bij het schapen drijven,zelf commando’s geven.

Op bezoek bij de herder
Groep gaat onder begeleiding van een vrijwilliger naar plek waar kudde zich bevindt. Tijdens het bezoek ontvangt men uitleg over alle facetten van het werken met schapen, hoeden, Border Collies, schapenrassen en het gebied. Het kan als onderdeel van de NMC-wandeling opgenomen worden. Men kan een tijdje met de herder mee oplopen.

Neem voor meer informatie contact op via info@schaapskooischijndel.nl

 

Beroepsonderwijs

De Schaapskooi is een erkend AEQUOR leerbedrijf in de domeinen voedsel en leefomgeving en geschikt voor het verzorgen van de praktijkopleiding in het kader van het VMBO leerwerktraject en voor het verzorgen van het praktijkleren in het MBO.

De periode van 1 januari tot 1 mei biedt de beste leerperiode.

Neem voor meer informatie contact op via info@schaapskooischijndel.nl

 

Hoger onderwijs

De Schaapskooi biedt als project diverse aanknopingspunten voor afstudeeronderwerpen. Vraagstukken op het terrein van de bedrijfsvoering – educatie -vermarkting producten -toerisme zijn er voldoende.

Neem voor meer informatie contact op via info@schaapskooischijndel.nl