Contact

Smaldonk

De Smaldonk is een buffergebied tussen het dorp Schijndel en het Wijboschbroek. Het is een fraai uitloop/wandelgebied.

In 1996 zijn hier paddenpoelen gegraven en bosjes aangeplant. Het gebied verandert de komende jaren nog meer in de richting van een agrarisch landschap met met talrijke kleine landschapslementen, zoals grienden, heggen en houtwallen.

De kleine graslanden worden omzoomd door prachtige knotwilgen. In de weilanden van Staatsbosheheer vindt extensieve begrazing plaats; hier lopen Lakenvelders en Brandrode runderen. Soorten als Margriet en Echte Koekoeksbloem zijn al een vertrouwd beeld in deze weilanden. Het gebied is zeer rijk aan amfibieen.