Contact

Wie zijn wij

De Schaapskooi wordt gerund door de Stichting Schaapskooi Schijndel, met als doel het in stand houden van oude inheemse rassen in het Schijndelse landschap en het uitdragen van een toeristisch recreatief programma met educatieve aspecten vanuit een zorgfunctie opererende schaapskooi.

De oprichting van de Stichting was een initiatief van Natuur en Milieu Centrum Schijndel (NMC). Het NMC verzorgt al ruim 30 jaar de natuur- en milieueducatie in Schijndel. De schaapskooi heeft eveneens een belangrijke taak naar scholen voor het basis-, voortgezet-, hoger- en beroepsonderwijs.

Er wordt nauw samengewerkt met Broodje Apart, NMC, Stichting Hop-est, Heempark de Blèkert, Viltclub, fotoclub Schijndel en diverse agrarische bedrijven.

De Schaapskooi is meer dan een onderkomen voor oude inheemse (schapen)rassen. Zo richt de stichting zich op natuureducatie en leerprogramma´s, heeft de Schaapskooi een toeristisch-recreatief programma en is het een ontmoetingsplek en werkplaats voor vrijwilligers.

De Schaapskooi is een prachtige locatie voor zowel de Schijndelaren als ieder ander die van natuur en/of geschiedenis houdt.

Doelstelling

Stichting Schaapskooi Schijndel streeft de volgende doelen na:

 • Het in stand houden van Oude Inheemse Rassen;
 • Een gescheperde kudde in stand houden;
 • Natuureducatie en leerprogramma’s;
 • Toeristisch-recreatief programma;
 • Uitvoeren van een agrarisch natuurbeheer programma;
 • Ontmoetingsplaats- en werkplaats voor vrijwilligers;
 • Zorgfunctie
 • Bijdrage leveren aan de fokprogramma’s van oude inheemse veerassen

De Schaapskooi richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Inwoners van Schijndel; voor hen is de Schaapskooi een oriëntatie- en rustpunt met in dit gebied diverse aangelegde wandel- en fietspaden plus een horeca voorziening;
 • Leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs worden via les- en leerprogramma’s en maatschappelijke stages enthousiast gemaakt voor de natuur en het landschap;
 • Inwoners van Noord-Brabant en daarbuiten; ondanks het gegeven dat de Schaapskooi in Schijndel ligt, spreekt het ook inwoners van Noord-Brabant en daarbuiten aan;
 • Cultuur-geïnteresseerden in Nederland die zowel individueel als in groepen de Schaapskooi bezoeken gezien het toeristisch-recreatieve programma. Het prachtige Wijboschbroek en Smaldonk (het Groene Woud) het populierenlandschap en de mooie biotoop trekt veel mensen.

Organisatie

Bestuurstichting Stichting Oude Inheemse Rassen:
Voorzitter: Ger van den Oetelaar
Secretaris: Bart Claassen
Penningmeester: Karl Swarts

De gemeente Schijndel is een partner die door een jaarlijkse subsidie een basis legt onder ons werk. Daarnaast is met name de opstart mogelijk geworden door bijdragen van het MIXX-fonds, Prins Bernhard fonds, Europese subsidiefonds en van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de reconstructie Maas en Meierij.

Staatsbosbeheer, de gemeente Schijndel en de Pronvincie Noord-Brabant zijn de opdrachtgevers voor verschillende begrazingsprojecten.