Het Wijboschbroek

Het Wijboschbroek was vroeger een gebied met moerasbossen. De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw gaven de boeren het op, werden er ophogingen gemaakt en weer bomen aangeplant. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen…

De eerste aanplant waren populieren. Het hout werd gebruikt om er klompen van te maken. Na 1945 kwamen de naaldhoutsoorten, zoals Fijnspar, Douglas, Lariks en Grove Den.

Schaapskooi Schijndel - Het Wijboschbroek

Flora

De flora van het Wijboschbroek is bijzonder door de bodem én de hoge waterstand. In het voorjaar bloeien hier de Bosanemoon en de Slanke Sleutelbloem.. Maar ook zeldzamere plantensoorten zoals de Eenbes en de Blauw Zwarte Rapunzel zijn hier te bewonderen. Later in het jaar groeit hier ook de wilde hop.

Schaapskooi Schijndel - Fauna

Fauna

Omdat het een gevarieerd bos is, zijn er ook veel verschillende vogels. De nachtegaal, de wielewaal, de rietzanger, maar ook roofvogels zoals de sperwer, de havik en de buizerd komen hier voor. Daarnaast wonen er in dit bos ook roofdieren zoals de bunzing, de hermelijn, de wezel en de vos. Aan de rand van het bos komen we in de ochtend of tegen de schemer vaak reeën tegen.

De talrijke poelen en sloten zijn het domein van de gewone pad, de bruine- en groene kikker, de kleine watersalamander en de kamsalamander. In het bos staan een aantal uilenkasten voor de bosuil en de kerkuil.