Omgeving

Schaapskooi Schijndel - Het Wijboschbroek

Het Wijboschbroek

Het Wijboschbroek was vroeger een gebied met moerasbossen. De bomen werden in de loop van de tijd gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de naam ook al zegt: het bleef een broek, een nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw gaven de boeren het op, werden er ophogingen gemaakt en weer bomen aangeplant. Het begin van het Wijboschbroek zoals we het nu kennen…

Lees meer
Schaapskooi Schijndel - Smaldonk

Smaldonk

De Smaldonk is het gebied tussen Schijndel en het natuurgebied het Wijboschbroek. Het is een prachtig wandelgebied met paddenpoelen , grienden, heggen en houtwallen. Om de kleine graslanden staan knotwilgen. In de weilanden van Staatsbosbeheer lopen de Lakenvelders. Plantensoorten zoals de Margriet en de Echte Koekoeksbloem komen hier veel voor. Het gebied is rijk aan amfibieën.

Schaapskooi Schijndel - Het Groene Woud

Het Groene Woud

Schijndel ligt in het Groene Woud, een van onze grote Nationale Landschappen. Het gebied tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg, heeft een kern van 7.500 hectare aan natuur. Naast bossen, moerassen en heide zie je hier nog het typische Brabantse populierenlandschap.